Termical Home | Rc-berekening | Gevels | Binnenblad steen met gevelbekleding
Rc-BEREKENING VAN EEN
BINNENBLAD STEEN MET GEVELBEKLEDING
VOLGENS NTA8800
Rc-BEREKENING MAKEN
Binnenspouwblad  
 
 
2,018  
0,08  
Stijlen  
 
 
0,120  
1,53  
Houtpercentage  
 
 
 
Isolatie  
 
 
0,032  
7,66  
Isolatie tweede laag  
 
 
 
 
Luchtspouw  
0,0 mm  
 
 
 
Dampopen folie  
 
 
0,031  
0,97  
Luchtspouw  
 
mm  
 
 
Rabatdelen/gevelbekl.  
 
 
 
 
UITKOMSTEN BEREKENINGEN
Totale constructiedikte (mm) 
Overgangsweerstanden (Rsi + Rse 0,17
Rc bouwbesluit 

Uc (W/m2∙K) 
De isolatiedikte (245) mag niet groter zijn dan de dikte van de stijlen (184).
HANDIG OM TE WETEN Een voorzetgevel is een goede oplossing om woningen vanaf de buitenzijde te isoleren. De woning krijgt direct ook een ander uiterlijk, omdat de isolatie afgewerkt kan worden met hout, leistenen, steenstrips of een ander materiaal. De glaswoldekens en -platen van ISOVER hebben een hoge isolatiewaarde, zijn onbrandbaar, hebben goede akoestische eigenschappen en zijn eenvoudig te verwerken.   BOUWBESLUIT Termical is gebaseerd op NTA8800. Hierin wordt voor samengestelde, niet-homogene constructies een aantal rekenregels voorgeschreven voor binnenspouwbladen met rabatdelen/buitenbekleding. Bij niet-homogene constructies worden verschillende doorsnedes berekend. De U-waarden van de verschillende doorsnedes worden door middel van een houtpercentage vertaald naar een correcte Rc-waarde. Bovendien wordt rekening gehouden met de warmte-overdracht tussen verschillende materialen binnen niet-homogene lagen.