Termical Home | Rc-berekening | Gevels | Vliesgevels
Rc-BEREKENING VAN EEN
VLIESGEVEL-CONSTRUCTIE
VOLGENS NTA8800
Rc-BEREKENING MAKEN
Binnenspouwblad  
 
 
2,018  
0,07  
Isolatie  
Mupan Façade  
 
0,032  
4,78  
Luchtspouw  
 
mm  
 
 
Buitenbekleding  
 
 
 
 
Rc-WAARDE
3,5 4,7 5,0
Rc= 4,84
UITKOMSTEN BEREKENINGEN
Totale constructiedikte (mm)  370,0
Overgangsweerstanden (Rsi + Rse 0,26
Rc bouwbesluit  4,8

Uc (W/m2∙K)  0,19
Bij deze berekening wordt rekening gehouden met de negatieve invloed van ankers of ophangprofielen door een reductie van 15% op de Rc-waarde toe te passen. Mocht er een onevenredig grote hoeveelheid ankers of ophangprofielen aanwezig zijn, of mocht u aluminium ankers of ophangbeugels willen toepassen, gelieve contact op te nemen met ISOVER voor een nauwkeurige berekening.
HANDIG OM TE WETEN ISOVER Mupan Façade dient mechanisch op de ondergrond te worden bevestigd. Het aantal bevestigingen is mede afhankelijk van de hoogte van het gebouw en het type constructie. Bij verwerking van Mupan Façade in een gevel, waar de voegen van de gevelbekleding open blijven, verdient het de voorkeur dat de verticale naden tussen de platen en de open voegen tenminste 100 mm van elkaar verspringen. De gevelbeplating dient zo snel mogelijk na het isoleren worden aangebracht.
Let op: sommige vliesgevels worden uitgevoerd als een ‘dubbele gevel’. Bij dergelijke gevels zijn er grote afstanden tussen de isolatie en het buitenblad (vanaf 100 mm) en zijn er grote openingen in het buitengeveloppervlak en/of aan de onder- en bovenzijde van de gevel. Hier is sprake van een gevel vóór een gevel, waarbij ook de achterliggende gevel blootstaat aan de elementen. In dat geval is het advies om Mupan Façade te voorzien van een stevige, UV-bestendige, damp-open en waterkerende folie.   Rc-BEREKENING Doordat er in vliesgevels vaak veel doorbrekingen van ankers en/of profielen (staal of rvs) door de isolatie aanwezig zijn, kan de Rc-waarde het best berekend worden met behulp van een rekenprogramma dat gebruik maakt van de eindige elementenmethode. Neem hiervoor contact met ons op.
Termical maakt de berekening bij benadering, rekening houdend met een negatieve invloed van de ankers en/of profielen door een correctiefactor van 15% op de uiteindelijke Rc-waarde toe te passen. Hieruit blijkt dat met een dikte van 180 á 200 mm een Rc van 4,7 m2.K/W kan worden behaald in de meest gangbare vliesgevelconstructies. Wilt u dunner isoleren en toch voldoen aan de regelgeving of heeft u behoefte aan advies op maat, dan denken wij graag met u mee.